понедељак, 29. август 2016.

NAGRADNA AKCIJA ZA RECEPT DANA, RECEPT NEDELJE I RECEPT ZA 1.000 DINARA

Drage čitateljke,

Za sve vas koji volite da kuvate kreće novi izazov u pokazivanju kulinarskog umeća. Spremili smo vam vredne nagrade!
Nagrađujemo poklonima i autore najboljih nedeljnih recepata, ali uvodimo i novčanu nagradu od 1.000 dinara za najbolji recept nedelje. 
U izbor recepata koje nagrađujemo sa 1.000 dinara ulaze svi recepti koje nam pošaljete pošto se prethodno registrujete, a o pobedniku nedelje i onome koji će dobiti novac odlučuje tročlani žiri naše redakcije koji čine Vesna Marić Brajković, urednica portala Žena, Sandra Subotin Čobanin, urednica rubrike "Kuhinja" u Blic ženi, i Predrag Pejčić, brend menadžer portala žena i "Blic žene".
iznenađenja!

Na izbor pobedničkog recepta uticaće i čitanost recepta.

Po utvrđivanju pobednika stručna služba organizatora nagradne akcije pozvaće dobitnika nagrade da ga obavesti o proceduri i načinu preuzimanja nagrade.

Ako šaljete recept po prvi put, morate da se registrujete. Jednom kada se registrujete svaki sledeći put idete na polje PRIJAVA i tako šaljete recept.

Nagradni kviz Forma Ideale i Blic Žene


U narednom broju Blic Žene kreće prvo od tri kola nagradnog kviza Blic Žene i Forma Ideale.
Za učešće u kvizu je potrebno da napišete nešto o svojoj porodici, da fotografišete svoju dečju sobu i da Vaši mališani nacrtaju idealnu sobu, onako kako je zamišljaju.
Osvojite tri idealne dečje sobe!
Očekuju vas brojne vredne nagrade: dečije sobe, kompjuter stolovi, relaks vreće i sveske... Prijave su u toku! Više informacija o pravilima konkursa pogledajte na sledećem linku:
http://www.formaideale.rs/likovni-konkurs-2016/

среда, 10. август 2016.

Leto na Blic

Zbog velikog interesovanja nastavak akcije "Leto na Blic". Dnevne novine Blic i turistička agencija Kon Tiki vode vas na nezaboravno letovanje u Grčku. Akcija sakupljanja kupona počinje 8. avgusta i traje do 2. septembra.


Pravila Akcije su:
1) Svi punoletni građani, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, mogu učestvovati u Akciji.
U Akciji nemaju pravo učešća lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca, kao i lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način, direktno ili indirektno, učestvuju u organizovanju i sprovođenju Akcije i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Akcije, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
2) Akcija se sastoji iz 4 (četiri) istovetne faze, u ukupnom trajanju od po 7 (sedam) dana, počev od 08.08.2016. godine.
3) U cilju sprovođenja i realizacije Akcije Društvo se obavezuje da u toku svake nedelje, u periodu trajanja Akcije, odnosno u svakoj fazi Akcije, objavi po 1 (jedan) talon i 4 (četiri) uzastopna kupona + jedan (1) Joker kupon, i to prema sledećem rasporedu:
• svakog ponedeljka, u periodu trajanja Akcije, objava talona/razglednice i prvog kupona;
• svakog utorka, u periodu trajanja Akcije, objava drugog kupona;
• svake srede, u periodu trajanja Akcije, objava trećeg kupona;
• svakog četvrtka, u periodu trajanja Akcije, objava četvrtog kupona;
• svakog petka, u periodu trajanja Akcije, objava Joker kupona;
Ukoliko čitalac propusti neki od kupona, umesto njega može da iskoristi JOKER kupon.
JOKER kupon može da se iskoristi najviše jednom.
4) Čitalac koji želi da učestvuje u Akciji obavezan je da sakupi talon, kao i 4 (četiri) kupona objavljenih u istoj nedelji, odnosno fazi, u kojoj je objavljen i talon koji dostavlja, i iste zalepi na vidno označena mesta u talonu, zatim da u talonu, na vidno obeleženim mestima, unese svoje lične podatke (ime i prezime, e-mail adresu i kontakt telefon), kao i da na istoj strani talona napiše svoj origialni odgovor na postavljeno pitanje i to u formi po slobodnom izboru, odnosno u vidu crteža, pisma, pesme ili druge adekvatne literarne forme, i isti dostavi lično ostavljanjem u namensku kutiju za nagradnu akciju ili putem pošte, na adresu sedišta Društva: Ringier Axel Springer d.o.o, ul. Žorža Klemansoa br. 19, Beograd, sa naznakom »za nagradnu akciju: Velika letnja nagradna akcija Blica«.
Učesnik u Akciji je saglasan da sva dostavljena autorska dela iz prethodnog stava ostaju u vlasništvu Organizatora koji dalje može raspolagati istim bez dalje saglasnosti učesnika/Autora.
Učesnik Akcije je saglasan da, radi registracije i učestvovanja u Akciji, popuni i dostavi lične podatke iz stava 1. ove tačke Pravila, čijim unošenjem potvrđuje da je saglasan sa korišćenjem dostavljenih podataka od strane Organizatora u svrhu učešća u Akciji, u svemu u skladu sa pozitivnim propisima.
Svi podaci koje Učesnik dostavlja za potrebe Akcije moraju biti istiniti i tačni.
5) U smislu prethodne tačke ovih Pravila, rokovi za dostavljanje uredno popunjenih talona definisani su u skladu sa sledećom specifikacijom:
• talon i kuponi objavljeni u prvoj nedelji trajanja Akcije, odnosno u prvoj fazi Akcije, najkasnije do 15.07.2016. do 12h;
• talon i kuponi objavljeni u drugoj nedelji trajanja Akcije, odnosno u drugoj fazi Akcije, najkasnije do 22.08.2016. do 12h;
• talon i kuponi objavljeni u trećoj nedelji trajanja Akcije, odnosno u trećoj fazi Akcije, najkasnije do 29.08.2016. do 12h;
• talon i kuponi objavljeni u četvrtoj nedelji trajanja Akcije, odnosno u četvrtoj fazi Akcije, najkasnije do 05.08.2016. do 12h;
Taloni pristigli nakon naznačenih rokova, kao i neuredno popunjeni taloni, neće se uzimati u obzir.
6) Po isteku roka za dostavljanje talona sa rođendanskim čestitkama, komisija će po okončanju svake pojedinačne faze Akcije, pristupiti ocenjivanju istih, te će primenom kriterijuma kreativnosti, maštovitosti i originalnosti odabrati najuspešnije/pobedničke rođendanske čestitke i u skladu sa navedenim sačiniti rang listu učesnika i odrediti dobitnike nagrada svake faze Akcije.
7) Nagradni fond čini ukupno 28 (dvadesetosam) nagrada i to:
¬ 24x letovanje za 2 (dve) osobe u trajanju od 10 (deset) dana, koja podrazumeva: smeštaj za dve osobe u vili “Nikiforos” u Grčkoj, u Haniotiju i transfer autobusom na relaciji Beograd – Hanioti – Beograd, sa polaskom na dan 19.09.2016.godine.
¬ 4x letovanje za 4 (četiti) osobe u trajanju od 10 (deset) dana, koje podrazumeva: smeštaj za četiri osobe u vili “Nikiforos” u Grčkoj, u Haniotiju i transfer autobusom na relaciji Beograd – Hanioti – Beograd, sa polaskom na dan 19.09.2016.godine.
8) Svake nedelje, u periodu trajanja Akcije, odnosno po okončanju svake pojedinačne faze Akcije, biće dodeljeno po 6 (šest) nagrada - letovanja za dve osobe iz alineje 1. tačke 6) ovih Pravila, kao i 1 (jedna) glavna nagrada - letovanje za četiri osobe iz alineje 2. tačke 6) ovih Pravila, za najuspešnije autore rođendanskih čestitki. Lista nedeljnih dobitnika, odnosno imena dobitnika nagrada po fazama biće objavljena svakog utorka u [tampanom iydanju BLIC, kao i na sajtu blic.rs, kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno, odnosno svrsishodno.
9) Čitalac koji pošalje nepotpune ili netačne podatke biće diskvalifikovan. Svaki čitalac može da pošalje neograničeni broj uredno popunjenih talona, s tim da može da ostvari pravo na najviše jednu nagradu u Akciji.
10) Nagrađeni učesnici će od strane Organizatora biti neposredno obavešteni o pravu na ostvarenje nagrade i to putem telefona, u roku od 5 od momenta okončanja svake pojedinačne faze Akcije. Dobitnik nagrade je dužan da u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana obaveštenja o pravu na ostvarenje nagrade lično preuzme vaučer kojim ostvaruje pravo na nagradu i to u sedištu Organizatora. U slučaju da lice koje je osvojilo nagradu ne postupi na navedeni način, gubi pravo na ostvarenu nagradu, koja će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku koji nije osvojio nagradu na rang listi sačinjenoj za konkretnu fazu Akcije od strane Organizatora.
Dobitnik se obavezuje da pravo na nagradu prijavi turističkoj agenciji preko koje se realizuje nagrada, u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja vaučera od strane Ringier Axel Springer-a, te da istoj dostavi poklon vaučer na kojem su uneti njegovi lični podaci, kao i svoju važeću putnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet i važeće putne isprave lica koja će sa dobitnikom koristiti putovanje, sve kao dokaz mogućnosti realizacije putovanja.
11) U slučaju da dobitnik nagrade nije u mogućnosti da nagradu iskoristi, nema pravo da istu prenese na treća lica. Ukoliko dobitnik nagrade istu ne preuzme, ili propusti rokove za preuzimanje nagrade, odnosno prijavljivanje kod turističke agencije preko koje se realizuje nagrada, određene prethodnom tačkom ovih Pravila, nagrada će biti dodeljena od strane Organizatora prvom sledećem Učesniku koji nije osvojio nagradu, na rang listi koju je za tu nedelju, odnosno fazu Akcije, Organizator sačinio.
Nagrada se ne može zameniti za novac, odnosno ne može se upotrebiti za obavljanje bilo kakvih drugih finansijskih transakcija, osim za realizaciju turističkog aranžmana na koji se vaučer odnosi, a koji su opisani u tački 6. ovih Pravila.
12) Svoje učešće u Akciji dobitnici dokazuju ličnim ispravama. Učesnici koji su dali netačne podatke gube pravo na učešće u Akciji, odnosno pravo na dodelu nagrade. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.
13) Učesnik koji je osvojio nagradu, kao i lice koje će sa dobitnikom nagrade koristiti putovanje, moraju imati važeću putnu ispravu, kako u trenutku uručenja nagrade/vaučera dobitniku, tako i tokom čitavog trajanja putovanja, a sve u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se utvrdi da ova lica nemaju važeću putnu ispravu ili u slučaju da postoji neka druga smetnja zbog koje dobitnik nije u mogućnosti da iskoristi dobijenu nagradu, nagrada će biti dodeljena od strane Organizatora prvom sledećem Učesniku na rang listi koju je za tu nedelju, odnosno fazu Akcije, sačinio.
14) Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik nagrade, odnosno lice koje će sa dobitnikom nagrade koristiti putovanje, tokom putovanja, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara. Dobitnik nagrade, kao i lice koje će sa dobitnikom nagrade koristiti putovanje, su dužni da poštuju uputstva Ogranizatora, propise zemlje u kojoj borave za vreme korišćenja nagrade, kao i kućni red objekta u kojem su smešteni, te su isključivo odgovorni za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.
15) Organizator preuzima svojstvo isplatioca nagrade, te se obavezuje da izmiri pripadajući porez na dohodak građana, na ime dobitnika nagrada, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, po uručenju istih. Organizator se obavezuje da kontaktira dobitnike nagrada radi pribavljanja potrebnih podataka, sve u cilju izmirenja poreskih obaveza u skladu sa Zakonom.

Kapri prosidba


Organizator organizuje konkurs pod nazivom “KAPRI PROSIDBA” (u daljem tekstu: Konkurs) na web stranici www.kapriprosidba.rs, a promoviše putem zvanične stranice Organizatora koja se nalazi na adresi www.frikom.rs/kapriprosidba  (u daljem tekstu: Web stranica). Konkurs će se organizovati u periodu 10.06.-30.09.2016. godine
Pravo učešća na Konkursu imaju sva lica sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji, koja se registruju na sajtu. Za učešće na Konkursu Učesnik mora prvo ostaviti tražene podatke, a zatim i da okači, tj. Uploaduje svoj video. Učešćem u konkursu podrazumeva se da je učesnik prihvatio i da je saglasan sa uslovima i pravilima Konkursa.
Da bi video mogao učestvovati u konkursu, video mora biti originalan, kao i da nikad ranije nije objavljen u medijima ili društvenim mrežama kao i na stranici www.youtube.com
Najbolji video na kraju kampanje će odabrati tročlani žiri. Nakon toga sledi uručenje robnog vaučera UniCredit banke u iznosu od 500.000 RSD.

http://www.kapriprosidba.rs/pravila